Altres serveis: Centre Empresa Europa

Què és?

El Centre Empresa Europa (Entreprise Europe Network) és la nova xarxa de suport a les Pimes a Europa creada per la Comissió Europea dins del marc del Programa Europeu Competitivitat i Innovació (CIP).

El Centre Empresa Europa de Cambra Castelló és un servei dins d'esta xarxa de suport a les Pimes que es desenvolupa en col·laboració amb el Consell de Cambres de Comerç i el Consorci SEIMED (Servei Empresa i Innovació en el Mediterrani Espanyol), projecte europeu liderat per IMPIVA i INFO-Murcia i finançat per la Comissió Europea.

La seua finalitat és el prestar serveis directes a les empreses de la província en temes com la informació europea, l'accés a fons europeus i la participació en xarxes empresarials i en lobbys estratègics.

Portal SEIMED (www.seimed.eu)

A través d'este portal les pimes castellonenques poden accedir a informació actualitzada en matèria de:

  • Accés als projectes i finançament de la UE
  • Cooperació empresarial
  • Foment de la innovació
  • Internacionalització
  • Transferència Tecnològica
  • Difusió del Programa Marc d'I+D Horitzò 2020
  • Agenda d'esdeveniments i conferències relacionats amb la competitivitat empresarial en la UE.

Butlletí Centre Empresa Europa

Informació mensual sobre actualitat europea d'interés, esdeveniments i oportunitats de finançament.

Subscriga's a este Butlletí i a altres notícies d'interés en: www.camaracastellon.com/boletin

Contacte

Pot contactar-nos directament a través de: seimed @camaracastellon.com


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com