Altres serveis: Borsa de Subcontratació

Què és la subcontractació industrial?

És l'operació a través de la qual una empresa (CONTRACTISTA) confia a una altra (SUBCONTRACTISTA) el procediment d'executar per a ella, i segons unes determinades indicacions preestablides, una part de la producció, que serà incorporada al producte final.

Per a accedir a la carta de presentació remesa a les empreses pot descarregar-la acícarta de presentación

Com ajuden les Cambres a les empreses de subcontractació?

La Cambra de Castelló ajuda gratuïtament a les empreses de subcontractació de la província en tot allò que s'ha relacionat amb la promoció exterior de les empreses subcontractistes a través de la Borsa de Subcontractació de la Cambra.

La Borsa de Subcontractació de la Cambra és el departament tècnic especialitzat en el sector de la subcontractació industrial. Informa les empreses i coordina les Activitats de Subcontractació Industrial.

Serveis de Subcontractació Industrial

a) Directori d'empreses espanyoles subcontractistes amb activitat exportadora

CENS a nivell estatal de les empreses espanyoles subcontractistes amb possibilitat d'oferir els seus serveis de subcontractació en l'exterior. (En el directori no s'inclouen totes les empreses espanyoles subcontractistes sinó tan sols aquelles amb capacitat per a oferir els seus serveis en l'exterior).

 • El directori conté informació facilitada per la pròpia empresa:
  • Informació bàsica: nom, adreça, telèfon, fax...
  • Informació relativa a la seua ACTIVITAT (activitat principal, productes, maquinària, matèries primeres, homologacions, sectors, etc.).
 • Tot el contingut del directori es troba en quatre idiomes:
  • Castellano, anglés, francés i alemany
  • A fi d'arribar al nombre més gran possible d'empreses contractistes

Per a inscriure la seua empresa en este directori i entrar a formar part de la borsa descarregue's la fitxa acíFicha de subcontratación

Remeta-la a la Cambra al fax següent: 964 35 65 10

b) Demandes de Subcontractació internacionals

Totes les DEMANDES de Subcontractació Internacionals que poden interessar a empreses espanyoles es troben arreplegades en la web www.subcont.com, estructurades per tipus d'ACTIVITAT, per PAÍS de procedència, etc.; i están disponibles per a la seua consulta accedint a través d'internet.

c) Activitats de Promoció Exterior

Este programa arreplega anualment totes les activitats que en matèria de Promoció Exterior realitzen les Cambres de Comerç (el pla compta amb el suport de l'Institut Espanyol de Comerç Exterior). Les activitats que s'integren en el Pla són bàsicament de dos tipus:

 • Participació espanyola en les principals FIRES INTERNACIONALS del sector.
 • Organització d'ACCIONS PROMOCIONALS en l'exterior:
  • MISSIONS inverses
  • TROBADES empresarials
  • etc.

PORTAL DE LA SUBCONTRACTACIÓ ESPANYOLA www.subcont.com

El Portal de la Subcontractació www.subcont.com gestionat per les Cambres de Comerç ofereix, tant per a les empreses subcontractistes com per a les contractistes, programes i serveis de suport a la seua activitat.

L'accés a la pàgina és gratuït.

Contactar

Departament Borsa Subcontractació
recaudacion@camaracastellon.com
964 35 65 00


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com