Viver d'empreses de Vila-real

 

Des del dia 2 de gener del 2007 va obrir les seues portes al public el Viver d'empreses a Vila-real, fruit del conveni firmat al juny del 2005 entre l'Ajuntament de la localitat, la Fundació INCYDE i la Cambra de Comerç.

Fachada Vivero

La Fundació Institut Cameral per a la Creació i Desenvolupament de l'Empresa (INCYDE) està constituïda per totes les Cambres de Comerç, amb el prioritari objectiu de crear empreses, fomentant l'esperit emprenedor i per tant de crear ocupació estable i amb efecte multiplicador.

Este viver forma part de la major i més moderna xarxa de vivers d'empreses d'Europa, un projecte que s'està duent a terme a Espanya de la mà de les Cambres de Comerç, i que compta amb l'ajuda dels fons comunitaris a través de la Fundació INCYDE.

La finalitat del mateix és fomentar la vocació empresarial i autoocupació, oferint als emprenedors locals en què ubicar-se per a dur a terme la seua activitat.

 

QUÈ ÉS UN VIVER D'EMPRESES?

Hall Vivero

El Viver d'Empreses és una estructura d'acollida temporal pensada per a ubicar a empreses en els seus primers passos en el mercat, acompañar-les i prestar-los determinats serveis adaptats a les necessitats de cada projecte empresarial i es facilite el desenvolupament germinal d'iniciatives d'interés per a la demarcació cameral, oferint-los:

 • Formació empresarial
 • Informació i Tramitació per a la creació de l'empresa
 • Cessió de despatx on ubicar l'empresa
 • Tutorització i Assessorament durant l'estada de l'empresa en el Viver

Tot això per a tractar de cobrir les necessitats bàsiques de petites i mitjanes empreses, permetent millorar les seues expectatives de supervivència.

Diptic serveis viver d'empresesContrato de Cesión

CARACTERÍSTIQUES

 • Ubicació: C/ Monestir de Poblet 24
Mapa Vivero

 

Pasillo Vivero
 • Telèfons de contacte: 964.50.66.61 - 964.53.36.81
 • Nombre de despatxos: 19 (15 individuals i 4 dobles)

Contingut dels despatxos per lloc de treball

 • Taula i cadira de treball, dos cadires confident, calaixera i estanteria.
 • Els despatxos disposen així mateix de presa de telèfon i ADSL.
Despacho Vivero

Horari d'obertura

 • De 8:00 a 21:30 hores, de dilluns a divendres.
 • A l'agost de 8:30 a 15 hores.

Activitats que poden instal·lar-se

 • Activitats de serveis o comercials sense venda al públic.

Requisits per a optar a un despatx:

 • Haver realitzat un dels Programes de la Fundació INCYDE de Creació i Consolidació d'Empreses
 • Curs Creació i Consolidació d'Empreses Curso Creación y Consolidación de Empresas
 • Tindre una empresa constituïda (es requerirà alta en I.A.E. model 036)
 • Ser usuari del servei Prop Emprenedors.

Obligacions:

 • Firmar un Contracte de Cessió de Despatx amb la Cambra de Comerç en què s'especifiquen tots els drets, deures i obligacions de cada una de les parts. Contrato de Cesión
 • Complir amb el que estableix el Reglament de règim interior del viver.Reglamento de régimen interior
 • Contractar una assegurança per al contingut del despatx, inclòs el mobiliari aportat per la Cambra.

Contracte de Cessió

Un any renovable com a màxim per un altre any més, en total dos anys.

Sala de reuniones

Despeses de manteniment

Des de 100 €/mes (IVA no inclòs) a pagar dins dels cinc primers dies de cada mes. En ells s'inclouen: serveis generals de manteniment, neteja, climatització i refrigeració.

Fiança

Junt amb la mensualitat de primer mes es depositaran des de 240 € de fiança

Sala de reunions

La sala de reunions comú a disposició dels viveristes.

Aula de informática

 

Aula

El Viver compta amb una aula amb equips informàtics en què es desenvolupen els Programes d'INCYDE de Creació i Consolidació d'Empreses.

 

 

Sol·licituds

Sol·licitud Ocupació d'un despatx en el Viver d'Empreses Reglamento de régimen interior

Tarifes detallades Reglamento de régimen interior

Sol·licitud Inscripció curs Incyde de Creació i Consolidació d'Empreses Incyde de Creación y Consolidación de Empresas.

Dins del Viver d'Empreses està ubicat el Pic Punt d'Informació Cameral on li podem informar dels serveis que ofereix la Cambra de Comerç com puga ser:

Punto de Información Cameral
 • Ajuda a l'Emprenedor
 • Creació d'Empreses
 • Suport Empresarial Dones
 • Assessorament al Comerç
 • Comerç Exterior
 • Certificats d'Origen Estudis Econòmics
 • Cursos de Formació
 • Cambra Ocupació

 

 

Més informació:

Contactar

Departament Viver d'Empreses
aparra@camaracastellon.com
964 35 65 00


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com