Prop emprenedors

 • Què és el PROP EMPRENEDORS?
 • PROP EMPRENEDORS es configura com un centre de suport integral a l'emprenedor en la creació de la seua empresa i el seguiment i assessorament empresarial en els primers anys de vida de la nova empresa. Es persegueix que l'emprenedor perceba els avantatges següents:

  • Fidelitzar, en un centre físic localitzat, les necessitats i possibilitats d'assessorament integral de l'empresa en els seus primers anys.
  • Comptar amb un interlocutor únic davant dels organismes oficials, per la qual cosa tots els tràmits es realitzarán d'una forma molt més àgil.
  • Aconseguir un estalvi en el temps i esforç al comptar amb un centre coordinador únic.
  • Crear sinergies positives entre tots els organismes participants que concloguen en un òptim servei a l'empresari/promotor de noves empreses.
 • Què t'ofereix?
 • El PROP EMPRENEDORS presta:

  • Informació personalitzada a l'emprenedor previ a la creació de l'empresa, en el que s'informa i assessora, entre altres coses, sobre tots aquells aspectes mercantils, fiscals i laborals que afecten l'activitat empresarial.
  • Assessorament en l'elaboració d'un pla d'empresa i en l'elecció de la forma jurídica que més s'adequa al seu projecte empresarial quedant PROP EMPRENEDORS a la seua disposició durant els seus primers anys de vida.
  • Tramitació de tota la documentació administrativa necessària per a la posada en marxa de l'empresa, independentment de la forma jurídica que adquirisca.
  • Formació a través de cursos gratuïts sobre les diferents àrees funcionals d'una empresa, tant per al seu aprenentatge inicial com per al reciclatge professional.

 

Si té algun dubte o desitja sol·licitar informació solicitar informacion creacion empresas

 


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com