Suport al comerç: Formació i estudis comercials

Asesoramiento a los comerciosFormació

Activitats formatives dirigides al sector empresarial.

 • Accions per al comerç
 • Cursos o jornades específiques per al sector comercial.

 • Altres accions formatives
 • Tot tipus de cursos i jornades d'interés per a l'empresariat i els treballadors.

Estudios del sector comercialEstudis del sector comercial

Tot tipus d'informes sobre l'activitat comercial a nivell provincial i de la Comunitat Valenciana.

 • Estudis de cojuntura i perspectives
 • Anàlisi trimestral de l'evolució dels principals sectors del comerç detallista de la província i de les futures perspectives.

 • Atles sociocomercial de la Comunitat Valenciana
 • Esta publicació té per objectiu la presentació de variables i indicadors econòmics, demogràfics, socials i comercials d'àmbit municipal, que contribuïsquen a fomentar la seua utilització pel nombre més gran possible de persones, empreses i institucions.

 • Informe de franquícia i oportunitats de negoci PDF
 • Informe sobre la situació, rànquing, expansió i competitivitat de la franquícia i oportunitats de negoci.

 • Informe comerç a l'engròs en la Comunitat ValencianaPDF
 • L'objectiu del present informe és identificar la situació del sector majorista, les seues característiques, la seua composició, evolució, tendències i necessitats a nivel general i, en particular, la seua situació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

 • Plans d'Acció Comercial
 • Els Plans d'Acció Comercial (PAC) comprenen la realització d'un complet diagnòstic sobre la situació de l'activitat comercial del municipi des d'una perspectiva integral que comprén aspectes sociodemogràfics, econòmics i urbanístics. A partir d'este diagnòstic es defineix un model comercial per a la ciutat que s'estudia.

 • Informe Situació dels centres comercials en la Comunitat Valenciana
 • Amb estos informes es pretén analitzar l'evolució, tendències i perspectives d'estos equipaments en la Comunitat Valenciana. En este sentit, l'anàlisi permet conéixer el nombre d'equipaments implantats en la regió, la seua classificació, les seues principals característiques, oferta comercial i d'oci de què disposen, la incidència en el comerç al detall i obtindre indicadors comparatius a nivell nacional i amb altres comunitats autònomes per a quantificar la dotació de centres comercials i de Superficie Bruta Llogadissa (SBA) disponible.

 • Anuari de la Innovació Comercial 2009
 • La publicació analitza 50 casos d'experiències comercials innovadores.

 • Mapa de la innovació del comerç de la Comunitat Valenciana
 • El Mapa d'Innovació és un catàleg virtual en què s'integren agents i institucions promotors de la innovació en la Comunitat Valenciana, així com els recursos i serveis de suport a la innovación de la petita i mitjana empresa valenciana. El principal objectiu és publicar els agents i les accions innovadores que puguen ser d'utilitat per al comerç detallista de la Comunitat Valenciana, propiciant l'acostament entre les empreses i els recursos d'innovació.

 • Altres estudis i informes sobre el comerç:
 • Estudis especialitzats en comerç

Contactar

Departament Comerç Interior
desarrollo@camaracastellon.com
964 35 65 00


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com