Suport al comerç: Comerç: Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)

El Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM) està promogut per l'Institut de la Dona, el Consell Superior de Cambres de Comerç i les Cambres de Comerç. Té com a objectiu sensibilitzar les dones i al seu entorn cap a l'autoocupació i l'activitat empresarial i pretén ser un instrument eficaç per a la creació i consolidació d'empreses liderades per dones. Este Programa compta amb el suport financer del Fons Social.

Es un programa dirigido a mujeresÉs un programa dirigit a dones

 • Amb inquietud emprenedora
 • Amb una idea o projecte de negoci
 • Amb un pla de modernització o ampliació

I dissenyat per a recolzar les iniciatives de dones amb inquietud emprenedora, en qualsevol fase del seu projecte, tant en l'inici de la idea empresarial com en la seua posada en marxa i consolidació.

¿Qué proporciona? Què proporciona?

Informació

 • General de caràcter socioeconòmic
 • Sobre oportunitats d'autoocupació
 • Legislació laboral
 • Tràmits administratius
 • Xarxes empresarials
 • Publicacions especialitzades
 • Direccions d'interés

Assessorament i orientació empresarial

 • General de caràcter socioeconòmic.
 • Sobre oportunitats d'autoocupació.
 • Legislació laboral
 • Tràmits administratius
 • Xarxes empresarials
 • Publicacions especialitzades
 • Direccions d'interés

¿Dónde acudir? On acudir?

Per a facilitar l'accés a este Programa, s'ha creat una Xarxa de Gabinets de Suport Tècnic, ubicats en 53 Cambres de Comerç que compten amb persones especialment preparades per al tractament personalitzat de les necessitats específiques de les emprenedores i empresàries.

A més, el programa compta amb un servei d'informació i assessorament "online", a què s'accedeix a través de: http://www.e-empresarias.net
Capaç de respondre de forma ràpida a nombroses qüestions derivades de la gestió empresarial i que ofereix la possibilitat de participar en un fòrum de cooperació i intercanvi, informa sobre jornades, fires, activitats formatives i inclús facilita un autodiagnòstic bàsic per a evaluar la viabilitat d'una idea empresarial.

¿Dónde acudir?Fullet digital del Paem

 

Contactar

Ana Parra
aparra@camaracastellon.com
Viver d'empreses de Vilar-real
964 50 66 61


© Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló
2017 - Reservats tots els drets
Avda. Germans Bou, 79 - 12003 Castelló
Telf: 964 35 65 00 - Fax: 964 35 65 10
Email: info@camaracastellon.com